Zobacz jak się zaszczepić

Zobacz jak się zaszczepić

Szczepienia ochronne są najskuteczniejszym i najbardziej efektywnym sposobem zapobiegania kleszczowemu zapaleniu mózgu. Zdaniem profesora Andrzeja Wojtczaka - Przewodniczącego Rady Sanitarno-Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym „Szczepienia ochronne to największy oręż zdrowia publicznego“.

 

Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu jest szczepieniem zalecanym, ale wciąż nie obowiązkowym, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych w Polsce z 2015 roku.

 

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 2012 roku w sprawie wykazu rodzaju czynności zawodowych oraz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych u pracowników, funkcjonariuszy, żołnierzy lub podwładnych podejmujących pracę, zatrudnionych lub wyznaczonych do wykonywania tych czynności, stanowi, iż zaleca się, aby szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu były wykonywane:

  • przy czynnościach zawodowych bezpośrednio związanych z uprawą roślin lub hodowlą zwierząt na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu,
  • przy czynnościach wykonywanych w kompleksach leśnych oraz na terenach zadrzewionych na obszarach endemicznego występowania zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu.

 

Kto może się zaszczepić?

Zaszczepić możemy osoby dorosłe (brak górnej granicy wiekowej) i dzieci od 1. roku życia. Planując szczepienie warto pamiętać o kilku rzeczach:

 

KROK I: KWALIFIKACJA LEKARSKA

Do szczepienia zawsze kwalifikuje lekarz. Udając się na wizytę warto wcześniej zastanowić się, czy na pewno nic nam lub naszemu dziecku nie dolega, ponieważ najlepiej szczepić się, gdy jesteśmy zupełnie zdrowi. Wszystkimi wątpliwościami powinniśmy się zawsze podzielić z lekarzem, który zadecyduje o szczepieniu. Zawsze trzeba również poinformować lekarza o przyjmowanych lekach (niektóre z nich mogą osłabić działanie szczepionki lub przyczynić się do niepożądanych objawów poszczepiennych), lub czy nie przebywaliśmy w bliskim kontakcie z osobą chorą (mogło dojść do zakażenia, a jeszcze nie są widoczne objawy). Lekarza należy również poinformować o objawach, które wystąpiły w następstwie wcześniej wykonanych szczepień.

 

Przy pozytywnej decyzji lekarz zleci szczepienie i wypisze receptę na szczepionkę.

 

Pierwszą dawkę szczepionki przeciwko KZM możemy podać w dowolnym terminie. Jednak najlepszym okresem jest zima, bowiem do czasu wzmożonej aktywności kleszczy wiosną i latem będziemy mieli już pełną odporność przeciwko KZM. Jeśli jednak osoba wyjeżdżająca w rejony endemiczne nie zaszczepiła się zimą, zalecane jest, by zrobiła to przed planowanym wyjazdem. Badania potwierdzają wysoką skuteczność także przyspieszonego trybu szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu.

 

Schemat szczepienia przeciwko KZM

  • 1 dawka (w wybranym terminie – rekomendacja terminu zimowego)
  • 2 dawka - od 1 do 3 m-cy po pierwszej dawce;
  • 3 dawka - od 5 do 12 m-cy po drugiej dawce lub od 9 do 12 m-cy po drugiej dawce (w zależności od szczepionki)

Dawka przypominająca - ok. 3 lat po ostatnim szczepieniu, następne dawki w odstępach od 3 do 5 lat (niezależnie od szczepionki).

 

Schemat przyspieszonego szczepienia przeciwko KZM

Schemat przyspieszonego szczepienia dla osób, które potrzebują szybkiego zabezpieczenia przez KZM, a na szczepienie zgłaszają się wiosną lub latem

  • 1 dawka (termin dowolny)
  • 2 dawka - 14 dni po pierwszej dawce lub 7 dni po drugiej dawce (w zależności od szczepionki)
  • 3 dawka - od 5 do 12 m-cy po 2 dawce lub 21 dni po drugiej dawce (w zależności od szczepionki)

 

Dawka przypominająca po 12-18 miesiącach od ostatniego szczepienia, a następnie po 3-5 latach (niezależnie od szczepionki)

 

Przeciwwskazaniem do szczepienia jest:

  • Nadwrażliwość na substancję czynną (wirus kleszczowego zapalenia mózgu), którąkolwiek substancję pomocniczą (albumina ludzka, chlorek sodu, fosforan dwuwodny disodu, diwodorofosforan potasu, woda do wstrzykiwań, sacharoza, wodorotlenek glinu uwodniony) lub na substancje wykorzystywane w procesie produkcji i obecne w ilościach śladowych (formaldehyd, neomycyna, gentamycyna, siarczan protaminy);
  • Ciężka nadwrażliwość na białko jaja lub inne białka kurze (reakcja anafilaktyczna po spożyciu białka jaja kurzego);

 

Szczepienie przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu należy przełożyć w przypadku ostrej choroby infekcyjnej przebiegającej z gorączką.

 

KROK II: ZAKUP SZCZEPIONKI

Jeśli szczepienie przeprowadzamy w ośrodku (przychodni lub szpitalu), który na miejscu dysponuje szczepionkami, to problem transportu szczepionki mamy z głowy. Warto jednak wcześniej sprawdzić, w jakiej cenie dany punkt oferuje preparat, bowiem na rynku ceny szczepionki mogą nieznacznie się wahać (generalnie koszt jednej dawki kształtuje się na poziomie ok. 100 zł).

 

Jeśli musimy zakupić szczepionkę, powinniśmy pamiętać, że należy ją transportować w opakowaniu izotermicznym i przechowywać w temperaturze od +2 do +8C. Najlepiej zatem szczepionkę zamówić w aptece znajdującej się w pobliżu przychodni. Jeśli zakupimy szczepionkę, a nie zostaniemy zakwalifikowani do szczepienia, szczepionkę możemy przechować w lodówce, stosując się do zaleceń dotyczących temperatury.

 

KROK III: SZCZEPIENIE

Szczepionkę podaje się domięśniowo, najczęściej w ramię lub pośladek. W szczególnych przypadkach, np. pacjentom ze skazą krwotoczną, preparat może być podany podskórnie.

 

Szczepionki są bezpieczne. W ramach niepożądanych odczynów poszczepiennych może pojawić się miejscowe zaczerwienienie, ból, obrzęk w miejscu wstrzykiwania. Czasami występuje gorączka, ból głowy, zmęczenie, złe samopoczucie, obniżone łaknienie. Wymienione objawy są łagodne i szybko mijają.

Należy pamiętać o terminach kolejnych szczepień.

 

Skuteczność szczepienia:

Skuteczność szczepień u ludzi regularnie szczepionych sięga 99%. Skuteczność szczepienia po 2 dawkach pierwotnego szczepienia wynosi 96-100%. Nie ma istotnych różnic w odpowiedzi na szczepienia między grupami wiekowymi. szczepionka przeciwko KZM stanowi jedną z najbardziej skutecznych wśród stosowanych przeciw zakażeniom wirusowym[i]

 

[i] Pediatria po Dyplomie, wydanie specjalne, październik 2014, Joanna Zajkowska, „KZM- ryzyko i skutki zachorowania u dzieci”

Fundacja Aby żyć

ul. Mogilska 40

31-546 Kraków

 

KRS: 0000276006

NIP: 675-13-59-851

REGON: 120435736

Adres do korespondencji:

ul. Krasińskiego 1/638

DH Jubilat

31-111 Kraków

 

Kontakt w sprawie kampanii:

kzm@abyzyc.pl

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego