Baza wiedzy KZM

Patroni Kampanii

Patron Honorowy

 Ministerstwo Sprotu i Turystyki

Ministerstwo Sprotu i Turystyki

 

 

 Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 

 

 Instytut Matki i Dziecka

Instytut Matki i Dziecka

 

 

 Instytut Matki i Dziecka

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

 

 

 Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej

 

 

 Państwowa Inspekcja Sanitarna

Państwowa Inspekcja Sanitarna

 

 

Polskie Towarzystwo Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej

Patronat Medialny

 

Fundacja Aby żyć

ul. Mogilska 40

31-546 Kraków

 

KRS: 0000276006

NIP: 675-13-59-851

REGON: 120435736

Adres do korespondencji:

ul. Krasińskiego 1/638

DH Jubilat

31-111 Kraków

 

Kontakt w sprawie kampanii:

kzm@abyzyc.pl

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego