Baza wiedzy KZM

Opis choroby

Kleszczowe zapalenie mózgu to choroba ośrodkowego układu nerwowego przenoszona przez kleszcze Ixodidae, wywoływana przez wirus RNA z grupy Flaviviridae. KZM jest chorobą sezonową ze względu na aktywność pasożyta w miesiącach kwiecień – październik. Zakażenia u ludzi występują w okresie od kwietnia do listopada, z dwoma szczytami zachorowań: wiosennym (czerwiec, lipiec) i jesiennym (wrzesień, październik).

 

Obecnie wyróżnia się trzy typy wirusa z grupy Flaviviridae:

  • Europejski – występujący w Polsce i przenoszony przez Ixodesricinus
  • Syberyjski - przenoszony przez Ixodespersulcatus
  • Dalekowschodni – przenoszony przez Ixodespersulcatus

 

Typowe dla kleszczy środowisko bytowania w Polsce to las liściasty z wilgotną, próchniczną ściółką; granica między lasem wysokim a krzewami (leszczyny) oraz trawy. Szacuje się, że ok. 3-15% kleszczy może być zakażonych wirusem. Odsetek ten jest jednak różny w zależności od miejsca występowania pasożyta. Kleszcze mogą zarażać w każdym ze swoich stadiów rozwojowych (żerując na zakażonym zwierzęciu) i pozostają zakażone do końca swojego życia.

If you have a panic disorder, you get intense, sudden panic attacks. These attacks often feature stronger, more intense feelings than other types of anxiety disorders. The feelings of terror may start suddenly and unexpectedly or they may come from a trigger, like facing a situation you dread. Panic attacks ativan online anxiolyticsinfo.com can resemble heart attacks. If there’s any chance you’re experiencing a heart attack, go to the emergency room. It’s better to err on the side of caution and have a healthcare professional check you.

 

Źródło: J. Zajkowska, P. Czupryna, Kleszczowe zapalenie mózgu, Forum Zakażeń 2013

Sposoby zakażenia

Do zakażenia człowieka dochodzi w wyniku ukłucia przez zakażonego kleszcza. Innym naturalnym sposobem zakażenia, choć znacznie rzadziej występującym, jest zakażenie drogą pokarmową po spożyciu niepasteryzowanego mleka koziego, owczego lub krowiego. Zakaźne mogą być również produkty pochodzenia mlecznego, takie jak jogurty, sery i masło. Zakażenia te są obserwowane jedynie na terenach, gdzie przygotowuje się sery tradycyjnie z niepasteryzowanego mleka. Epidemie tzw. mleczne najczęściej są rejestrowane w Czechach i Austrii. Pierwsza opisana epidemia mleczna w Polsce miała miejsce w w woj. olsztyńskim (obecnie teren woj. warmińsko-mazurskiego) w 1974 r. Ponadto wirus KZM zachowuje swoją zjadliwość w powietrzu, w temperaturze pokojowej nawet przez około 6 godzin, co może być przyczyną zakażeń aerozolowych przez nabłonek węchowy.

 

Źródło: http://www.psse.waw.pl/UserFiles/zwolen/File/oswiata/Kleszczowe%20zapalenie%20mozgu%20opty%202.pdf

Fundacja Aby żyć

ul. Mogilska 40

31-546 Kraków

 

KRS: 0000276006

NIP: 675-13-59-851

REGON: 120435736

Adres do korespondencji:

ul. Krasińskiego 1/638

DH Jubilat

31-111 Kraków

 

Kontakt w sprawie kampanii:

kzm@abyzyc.pl

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego