Choroby odkleszczowe

Gorączka Q

Gorączka Q jest zoonozą, czyli chorobą, która może przenosić się ze zwierząt na ludzi. Nie jest ona przenoszona przez ukłucia kleszczy, ale wywołuje ją Coxiella burnetti, której naturalnym, stałym rezerwuarem są kleszcze i gryzonie. Wiele gatunków kleszczy bierze udział w transmisji C. burneti. Kleszcze przenoszą zakażenie na zwierzęta dzikie i domowe (np. bydło, owce, kozy, rzadziej psy i koty), jednak większość z nich nie wykazuje jego objawów. Kleszcz żerując na zakażonym zwierzęciu, wraz z odchodami pozostawia na skórze, sierści i wełnie patogeny. Szybko wysychają, stanowiąc składnik pyłu i kurzu na sierści zwierząt żywych, jak i produktów pochodzących od zakażonych zwierząt.

 

Ze względu na obecność Coxiella w środowisku, do zakażenia u ludzi może dochodzić głównie przez wdychanie skażonego aerozolu. Chorują osoby mające kontakt z hodowanymi zwierzętami. Ogniska epidemiczne w Polsce związane były z importem futer i produkcją pędzli. Niemniej potwierdzono również inne drogi zakażenia, w tym drogę pokarmową. Narażeni mogą być pracownicy rzeźni, mleczarni, przetwórni mięsa, pracownicy garbarni, handlujący skórami. Wrotami zakażenia są drogi oddechowe, błony śluzowe, przewód pokarmowy, uszkodzony naskórek. C. burneti jest bardzo oporna na działanie czynników chemicznych i fizycznych – w kurzu może przetrwać 120 dni, w kale niektórych kleszczy ponad 500. Gorączka Q jest uważana za jedną z najbardziej zakaźnych chorób na świecie, ponieważ do wywołania infekcji u osób podatnych może wystarczyć tylko jedna bakteria. W 2012 roku zarejestrowano kilka ognisk wśród stad hodowlanych owiec w Austrii, jednak bez klinicznych przypadków u ludzi. Rozpoznawane przypadki u ludzi we Francji mają natomiast związek z zapaleniem wsierdzia.

 

Kozia grypa jest to nazwa potoczna nadana przez media zachorowaniom na Gorączkę Q występującym od roku 2007 roku w Holandii. Gorączka Q w tym przypadku przenosi się bezpośrednio z kóz na ludzi.

 

Przebieg choroby u człowieka, który został zakażony, rozpoczyna się po okresie inkubacji, trwającym zwykle 9–40 dni, objawy choroby mogą wystąpić, jednak częściej choroba ma charakter bezobjawowy. Niekiedy choroba może przybierać gwałtowny przebieg z wysoką gorączką, zaburzeniami układu oddechowego (np. atypowym zapaleniem płuc) i silnym bólem głowy ze światłowstrętem, bólami mięśni, objawami grypopodobnymi. Czasem choroba przybiera formę przewlekłą, doprowadzając do zmian w zastawkach serca, zapalenia wsierdzia, przewlekłego zapalenia wątroby i zaburzeń w funkcjonowaniu innych organów. W leczeniu ostrej postaci Gorączki Q, odpowiednia terapia antybiotykowa jest skuteczna, jednakże w przypadku postaci przewlekłej, zmiany w sercu mogą wymagać interwencji chirurgicznej. Jedną z metod zapobiegania zakażeniom jest stosowanie środków chroniących przed wdychaniem skażonego kurzu i pyłu oraz nie spożywanie potencjalnie skażonego pożywienia (np. niepasteryzowanego mleka).

buy zopiclone online in UK buy zolpidem online in UK

Fundacja Aby żyć

ul. Mogilska 40

31-546 Kraków

 

KRS: 0000276006

NIP: 675-13-59-851

REGON: 120435736

Adres do korespondencji:

ul. Krasińskiego 1/638

DH Jubilat

31-111 Kraków

 

Kontakt w sprawie kampanii:

kzm@abyzyc.pl

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego