Baza wiedzy KZM

Epidemiologia

W Polsce największa liczba zakażonych kleszczy występuje w rejonach: białostockim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, jednak populacja zakażonych kleszczy rozprzestrzenia się również w kierunku Polski centralnej. W Polsce rejestruje się zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu od 1970 roku. Nadzór ten opiera się na zgłoszeniach lekarzy w szpitalach. Do tej pory wszystkie zachorowania na KZM były hospitalizowane. Aż 64% chorych zgłosiło ukłucie przez kleszcza w pobliżu miejsca zamieszkania. Od 1993 roku wskaźnik zapadalności na KZM wynosi 200-300 przypadków rocznie. Seropozytywność wśród zawodowo narażonych mieszkańców endemicznych regionów wschodnich stwierdzono w zakresie 25-81%. Badania pokazują, że na KZM w Polsce częściej zapadają mężczyźni w średniej grupie wiekowej niż kobiety w analogicznej grupie.

buy diazepam online uk

 

Źródło wykresu: dane Państwowego Zakładu Higieny, www.pzh.gov.pl

W Europie najwyższy wskaźnik zapadalności na KZM występuje w Estonii, Słowenii, Łotwie, Litwie, Czechach i Rosji. Polska ma wskaźnik 0,51/100 000 mieszkańców. W 2014 roku na 196 przypadków KZM w Polsce, aż 105 miało miejsce w regionie podlaskim. Rok wcześniej w regionie tym zachorowało 111 osób, a zaszczepiło się 2642 osoby, z czego 1893 było po dwudziestym roku życia. Łącznie w całej Polsce w 2013 roku zaszczepiło się przeciwko wirusowi KZM 27143 osoby, natomiast w 2012 roku było to prawie 47 tys. osób. W 2011 roku było to 32561 osób, zaś w 2010 – 42670.

KZM jest chorobą sezonową ze względu na aktywność pasożyta w miesiącach kwiecień – październik. Zakażenia u ludzi występują w okresie od kwietnia do listopada, z dwoma szczytami zachorowań: wiosennym (czerwiec, lipiec) i jesiennym (wrzesień, październik). Typowe dla kleszczy środowisko bytowania w Polsce to las liściasty z wilgotną, próchniczną ściółką; granica między lasem wysokim a krzewami (leszczyny) oraz trawy.

 

Najwięcej zachorowań w Polsce odnotowuje się w średniej grupie wiekowej, częściej u mężczyzn niż u kobiet. Wiąże się to z większą częstotliwością prac w lesie i rekreacyjnym zbieraniem owoców runa leśnego wśród płci męskiej. Zauważalny jest wzrost zachorowań na KZM w starszej grupie wiekowej, na co ma wpływ sposób spędzania wolnego czasu wśród osób już nieaktywnych zawodowo. Zagrożone są również osoby, które często podróżują do miejsc endemicznych KZM.

 

Rocznie w Polsce choruje 250 osób w wieku głównie 15-50 lat. Jest to 1/3 wszystkich zapaleń mózgu w naszym kraju. Mężczyźni chorują nawet dwa razy częściej niż kobiety. Największe ryzyko zachorowania na KZM w Europie występuje w następujących krajach: Austrii, Chorwacji, Czechach, krajach bałtyckich, Słowacji, Słowenii, Polsce, Szwajcarii, na Węgrzech i w krajach skandynawskich.

Fundacja Aby żyć

ul. Mogilska 40

31-546 Kraków

 

KRS: 0000276006

NIP: 675-13-59-851

REGON: 120435736

Adres do korespondencji:

ul. Krasińskiego 1/638

DH Jubilat

31-111 Kraków

 

Kontakt w sprawie kampanii:

kzm@abyzyc.pl

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego