Choroby odkleszczowe

Borelioza

Borelioza to najbardziej znana spośród chorób odkleszczowych, i zarazem najczęściej rozpoznawana.  Nazywana również chorobą z Lyme, jest nam znana stosunkowo od niedawna – po raz pierwszy opisano ją dopiero w latach 80. XX wieku. Wywołują ją bakterie grupy Borrelia burgdorferi s., po transmisji w czasie co najmniej 24-godzinnego żerowania. Borelioza występuje we wszystkich krajach Europy, w Ameryce Północnej i Azji. W Polsce najwięcej zachorowań odnotowuje się w północnej części kraju, najczęściej w okresie pomiędzy majem a listopadem. W 2004 roku zachorowało blisko cztery tysiące Polaków, w 2010 roku – liczba ta była ponad dwukrotnie wyższa. Liczba rozpoznawanych przypadków wzrasta, z powodu większej świadomości jak i dostępu do coraz lepszych metod diagnostycznych.

 

Objawy

W początkowej fazie typowym objawem jest rumień wędrujący (na zdjęciach poniżej). Rumień pojawia się w miejscu wokół pokłucia już w dzień, dwa po kontakcie z kleszczem.

 

To zaczerwienienie o średnicy do kilkunastu centymetrów, zwiększające swoją średnicę. Po rozpoczęciu leczenia rumień blednie w tych samych granicach- nie zmniejsza swojej średnicy. Mogą mu towarzyszyć objawy zbliżone do symptomów grypy – bóle mięśni, stawów i głowy, zmęczenie, gorsze samopoczucie.

 

Po kilku tygodniach po pokłuciu neuroborelioza przechodzi w fazę ostrą. U dorosłych najczęściej ma postać bolesnego zapalenia korzeni nerwowych oraz jedno- lub obustronnego porażenia nerwu obwodowego mięśnia twarzowego z odczynem limfocytarnym w płynie mózgowo-rdzeniowym. Najczęściej w Ameryce Północnej opisywaną formą choroby jest zapalenie stawów, zazwyczaj kolanowych. Rzadziej obserwuje się: zapalenie spojówek i błony naczyniowej oraz objawy kardiologiczne.

 

Diagnostyka

Najbardziej charakterystycznym objawem boreliozy jest wystąpienie rumienia wędrującego. Jego pojawienie się jest potwierdzeniem zakażenia bakterią Borellia i nie wymaga dodatkowych testów laboratoryjnych. Niemniej jednak, zdarza się, że rumień został niezauważony lub w ogóle nie wystąpił u osoby chorej. O boreliozie świadczą wówczas objawy grypopodobne związane ze stawami lub układem nerwowym. Wyniki badania przesiewowego (test ELISA, wykonany co najmniej cztery tygodnie po ukłuciu kleszcza), potwierdzają dodatkowo testy immunoblot.

 

Leczenie

W leczeniu boreliozy stosuje się antybiotyki. Kuracja trwa od trzech do czterech tygodni. Potwierdzeniem skuteczności antybiotykoterapii jest ustąpienie objawów klinicznych. Jeśli dwukrotne zastosowanie leczenia nie przyniosło pożądanych efektów, należy poszukać innych przyczyn dolegliwości pacjenta. Należy pamiętać, że utrzymywanie się przeciwciał w surowicy nie świadczą o niepowodzeniu – mogą pozostawać w organizmie nawet przez wiele lat.

http://anxietytreatmethods.com/ambien http://anxietytreatmethods.com/valium

Fundacja Aby żyć

ul. Mogilska 40

31-546 Kraków

 

KRS: 0000276006

NIP: 675-13-59-851

REGON: 120435736

Adres do korespondencji:

ul. Krasińskiego 1/638

DH Jubilat

31-111 Kraków

 

Kontakt w sprawie kampanii:

kzm@abyzyc.pl

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego