Choroby odkleszczowe

Anaplazmoza granulocytarna

Anaplazmoza (HGA – Human Granulocytic Anaplasmosis) – jest to ostra, choroba gorączkowa przenoszona przez ukłucie kleszcza I. ricinus, a wywoływana przez zakażenie A. phagocytophilum. Główną rolę w krążeniu A. phagocytophilum w przyrodzie odgrywają małe i średniej wielkości ssaki, także jeleniowate.

 

W 1994 roku zidentyfikowanao A. phagocytophilum jako czynnik ludzkiej granulocytarnej anaplazmozy (HGA).  Zakażenia ludzi wywołane przez te bakterie nie są tak powszechne jak borelioza, a ich transmisja- mniej intensywna. Przyczyn może być wiele: w cyklu rozwojowym Anaplasma bakterie rzadko są przekazywane transowarialnie, nie opisywano także zakażania w czasie wspólnego żerowania kleszczy na jednym żywicielu.

 

Bakterie te są zwykle przenoszone na ludzi przez ukąszenia zakażonych kleszczy, które nabyły infekcję w czasie żerowania z krwi od zakażonych dzikich zwierząt. A. phagocytophilum i E. chaffeensis infekują granulocyty i monocyty, które krążą w organizmie i mogą wywołać choroby układowe. Podczas ukłucia przez kleszcza patogen ten dostaje się do krwi i szybko osiąga środowisko wewnątrzkomórkowe, niezbędne do kolonizacji i dalszej replikacji. Zajmuje leukocyty i komórki śródbłonka. Uważa się, że zakażenie śródbłonka jest pierwszym etapem zakażenia zanim dojdzie do zakażenia granulocytów.

 

Objawy zakażenia człowieka wykryto w USA w 1990 roku, zaś opublikowano cztery lata później. Pierwszych polskich pacjentów – byli to leśnicy – opisano w Białymstoku w 2001 roku. Dotychczas ludzka anaplazmoza granulocytarna została rozpoznana i zgłoszona u ponad 2960 osób w USA. W Europie opisuje się przypadki występujące głównie w Słowenii, Szwecji, Austrii i w Polsce oraz pojedyncze zachorowania we Francji, Hiszpanii, Włoszech, Holandii, Norwegii, Litwie, Łotwie.

 

Główne objawy choroby

Okres wylęgania wynosi ok. dziewięciu dni. Objawy ludzkiej anaplazmozy granulocytarnej są nieswoiste. Najczęściej jest to nagła gorączka, której towarzyszą: ból głowy, dreszcze, złe samopoczucie i bóle mięśni. Mogą one być bardzo dotkliwe. Rzadziej występuje upośledzenie łaknienia, nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, kaszel czy splątanie. Nasilenie objawów różnicuje się od postaci łagodnej do ciężkiej.

Zakażenie jest niebezpieczne i może prowadzić do bardzo poważnych skutków u osób z upośledzeniem odporności. U ok. 30 proc. pacjentów w Europie współistnieją one z kleszczowym zapaleniem mózgu lub boreliozą z Lyme. Najczęściej dochodzi do wyleczenia, nawet bez stosowania właściwej antybiotykoterapii. Rokowanie pogarsza jednak podeszły wiek chorych, przewlekłe choroby współistniejące (nowotwory, immunosupresja) oraz opóźnione stosowanie właściwych antybiotyków. Poprawa kliniczna i spadek gorączki po 24-48 godzinach stosowania doksycykliny są dowodem prawidłowego rozpoznania. Gdy stan chorego nie poprawia się po upływie tego czasu, należy szukać innej przyczyny choroby.

 

Diagnostyka

  • wywiad epidemiologiczny – ukłucie lub ekspozycja na kleszcze;
  • badania laboratoryjne – zmiany w badaniu morfologicznym krwi: obniżenie ilości białych krwinek, płytek krwi, niewysoki wzrost aktywności enzymów wątrobowych. Badanie cienkiego rozmazu krwi uwidacznia charakterystyczne zmiany w białych krwinkach. Istnieją również metody serologiczne. Badania molekularne z wykryciem bakteryjnego DNA we krwi obwodowej pełnej lub „kożuszku granulocytarnym” technikami PCR łącznie z sekwencjonowaniem produktu reakcji.

 

Leczenie

Lekiem z wyboru jest antybiotyk, doksycyklina. Dzieci powyżej 8. roku życia oraz o ciężkim przebiegu zakażenia niezależnie do wieku, powinny być również leczone doksycykliną w dawce zależnej od wagi. Alternatywnie, dzieci młodsze niż 8 lat i o lekkim przebiegu zakażenia oraz kobiety ciężarne, mogą być leczone ryfampicyną.

Anxiety disorders diazepam online https://cureanxiety247.com occur more often in women. Researchers are still studying why that happens. It may come from women’s hormones, especially those that fluctuate throughout the month. The hormone testosterone may play a role, too — men have more, and it may ease anxiety. It’s also possible that women are less likely to seek treatment, so the anxiety worsens. There are several types of anxiety disorders, including: Generalized anxiety disorder (GAD), panic disorder, phobias, separation anxiety.

Fundacja Aby żyć

ul. Mogilska 40

31-546 Kraków

 

KRS: 0000276006

NIP: 675-13-59-851

REGON: 120435736

Adres do korespondencji:

ul. Krasińskiego 1/638

DH Jubilat

31-111 Kraków

 

Kontakt w sprawie kampanii:

kzm@abyzyc.pl

Fundacja posiada status Organizacji Pożytku Publicznego